De hoofdafmetingen van een hockey wedstrijdveld zijn 91,40 x 55 meter.

AFMETING HOCKEYVELD


Zestal veld
Voor het 6E hockey wordt meestal gebruik gemaakt van bestaande velden. 6E hockey vindt plaats op een kwart veld, waarbij de zijlijnen als doellijn fungeren. Zo kunnen op 1 veld, vier veldjes voor 6E hockey worden uitgezet. Een tweede mogelijkheid is het uitzetten van een specifiek mini-veld. Aangeraden wordt om dan een veld neer te leggen waarbij de afmetingen vergelijkbaar zijn met de afmetingen die een 6E veld op een groot veld heeft, namelijk 55 x 23 meter. Ten aanzien van de uitloop bij de aanleg van een kunstgras 6E veld is het niet strict noodzakelijk om 4 meter en 2 meter te gebruiken, een mindere brede uitloop is ook aanvaardbaar. (dit geldt ook voor de aanleg van een specifiek 8D-veld)

Achttal veld
De afmetingen van een achttal-hockeyveld zijn 55 x 46 meter. Op een wedstrijdveld kan worden gespeeld op een half veld van zijlijn naar zijlijn tussen de middenlijn en de achterlijn.

Uitloop
Rondom de velden dient een obstakelvrije uitloop te zijn:
- Achter de achterlijn minimaal 4 m breed
- Naast de zijlijn minimaal 2 m breed
De uitloopruimte dient obstakelvrij te zijn, voorts dient geen enkel uitsteeksel/obstakel, bijvoorbeeld voorzijde dug-out, hekwerken, poorten zich binnen de uitloopruimte te bevinden. Bij voorkeur dient het gehele speeloppervlak inclusief de uitloopstroken te bestaan uit één en hetzelfde materiaal. Het aanbrengen van een verharding in de uitloopstroken ter breedte van maximaal 0,50 meter (inclusief de opsluitbanden) tegen het hekwerk is toegestaan.

Belijning
Andere lijnen en veldmarkeringen
Alle lijnen zijn 7,5 cm breed en moeten over de gehele lengte duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.
- Zijlijnen:grenslijnen van 91,40 meter lang
- Achterlijnen: grenslijnen van 55 meter lang
- Een middenlijn is over de breedte van het speelveld getrokken.
- 23-meterlijnen getrokken over de breedte van het veld op 22,90 meter van de achterlijnen, gemeten vanaf de buitenzijjden van die lijnen.
- Lijntjes van 30 cm lang aan de buitenzijde van elke zijlijn, met de uiterste rand van de lijntjes op 14,63 meter van en evenwijdig aan de buitenzijde van de achterlijn.
- Lijntjes van 30 cm lang aan de buitenzijde van elke zijlijn, met de uiterste rand van de lijntjes op 5 meter van en evenwijdig aan de buitenzijde van de achterlijn
- Lijntjes van 30 cm zijn ook buiten het speelveld op de achterlijnen geplaatst aan weerszijden van de doelen op afstanden van 5m en 10 m van de buitenkant van elk der doelpalen; de afstanden worden gemeten tot de buitenzijde van deze lijntjes.
De markeringen hier genoemd zijn in 2001 van de binnenzijde naar de buitenzijde van het veld verplaatst. De lengtes van die lijntjes zijn toen ook aan het metrieke stelsel aangepast. Deze gewijzigde markeringen gelden voor nieuwe velden of velden die opnieuw van lijnen worden voorzien. Velden met de oude markeringen mogen gebruikt worden. Echter voor wedstrijden in de Rabo Hoofdklassen zijn de specificaties voor nieuwe velden verplicht.

- Lijntjes van 15 cm lang zijn buiten het speelveld geplaatst op de achterlijnen op 1,83 m van het midden van de achterlijn, om de juiste plaats van het doel te markeren; de afstand wordt gemeten tot de binnenzijde van deze lijntjes.
- Strafbalstippen (met een doorsnede van 15 cm) staan midden voor elk doel; het middelpunt van die stip ligt op 6,40 m van de binnenzijde van de doellijn.

Slagcirkels en oefencirkels
- Voor elk doel is binnen het veld en op een afstand van 14,63 m van het midden van een achterlijn, evenwijdig aan de achterlijn een lijn van 3,66 m lengte getrokken; de afstand van 14,63 m wordt gemeten van de buitenzijde van de achterlijn tot de buitenzijde van de slagcirkellijn.
- Deze lijn wordt aan weerskanten doorgetrokken tot de achterlijn door twee kwartcirkels met de binnenste hoekpunten aan de voorzijde van de doelpalen als middenlijn.
-    Een onderbroken lijn is aangebracht met de buitenzijde van de lijn op 5,00 meter van de buitenzijde van elke cirkellijn; Elke onderbroken lijn start met een getrokken deel ter hoogte van het middenpunt van de kop van de cirkel  en elk getrokken deel is 300 mm lang, met onderbrekingen van 3,00 meter tussen de getrokken delen.
Deze onderbroken lijnen zijn vanaf 1 april 2009 verplicht bij aanleg of renovatie van velden.
Een vereniging die besluit tot de aanleg van een nieuw speelveld kan in overweging nemen om (oefen)cirkels aan te laten brengen. Deze (oefen)cirkels dienen door middel van een vaste belijning alsvolgt te worden aangebracht:
* Een onderbroken lijn
* De kleur van de lijn is afwijkend van de veldbelijning; bijv. veldbelijning geel, oefencirkellijn wit of andersom.
* De breedte van de oefencirkellijn is maximaal 5 cm.

Aangezien (tijdens wedstrijden) in de uitloop geen obstakels mogen voorkomen, wordt geadviseerd de doelen na het gebruik te verplaatsen naar de buitenzijde van het speelveld. Hiertoe dient in de speelveldafzetting een uitsparing te worden aangebracht.
Een veldgedeelte met oefencirkels kan tevens worden gebruikt als trainingsveld onder meer voor het oefenen van strafcorners en de keeperstraining. In dit geval wordt geadviseerd gebruik te maken van wedstrijddoelen, die zijn voorzien van netten.
Het aanbrengen van dergelijke cirkels betekent wel dat er op dit veld geen officiële Europese-, wereld- en Olympische titeltoernooien kunnen worden gehouden. Wel kunnen er (oefen)interlandwedstrijden op worden gespeeld.

Extra en/of multifunctionele belijningen
Belijning en tekens op het speelveld moeten zijn aangebracht zoals hierboven aangegeven. Deze belijning staat ook aangegeven in het geldend spelreglement. Voor het aanbrengen van een extra belijning naast de bestaande hockeybelijning is dispensatie van het bondsbestuur vereist.
Internationale wedstrijden onder auspiciën van FIH en de EHF mogen in principe alleen worden gespeeld op een veld met hockeybelijning. De kleur van de belijning dient zowel ten opzichte van het veld als onderling contrasterend te zijn. Bij voorkeur in de kleuren geel of wit.

Lees hier het spelreglement veldhockey van de KNHB


BRON: KNHB 2016